Oferta2021-11-24T12:13:57+02:00

Żłobek „Leśne Ludki” powstał przede wszystkim, by nieść radość i szczęście naszym podopiecznym, a pobyt w żłobku stał się dla nich niezapomnianą i wartościową przygodą. Chciałabym, by moją placówkę tworzyli zaangażowani w swoje dziecko rodzice oraz ich radosne i ciekawe świata pociechy.

Nadrzędnym celem naszej pracy jest wsparcie malucha w poznawaniu, odkrywaniu i doświadczaniu otaczającego go świata w atmosferze ciepła, życzliwości i bezpieczeństwa. Chcielibyśmy dać dziecku możliwość samodzielnego dojścia do wiedzy, ponieważ, jako doświadczeni, pełni pasji i zaangażowania w wykonywaną pracę pedagodzy wspomagamy maluchy w myśl zasady Konfucjusza „Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. Sama jednak przekształciłabym to zdanie, a wtedy brzmiałoby „Pomóż mi to zrobić samodzielnie, a zrozumiem i nigdy nie zapomnę”, czyli tak, jak chcemy uczyć nasze maluchy.

Dzieciaki uczą się poprzez samodzielne wykonywanie danej czynności, badanie, odkrywanie i w końcu tworzenie. Rolą nauczyciela pracującego w żłobku jest stworzenie optymalnych warunków do wyzwolenia naturalnej ciekawości dziecka, a następnie podążanie za nim tak, by w rezultacie osiągnąć zamierzony cel dydaktyczny. Dojście do tego celu nie byłoby jednak możliwe bez indywidualizacji pracy z dzieckiem oraz poznania jego upodobań, możliwości, zdolności i w końcu odkrycia drzemiącego w nim potencjału.

W naszym żłóbku dziecko znajdzie czas na beztroską zabawę w otoczeniu kochających cioć😊

Zajęcia dodatkowe ujęte w opłacie za czesne:

– zabawy z językiem angielskim 2 x w tygodniu

– fizjoterapia z elementami integracji sensorycznej 4x w miesiącu

– zajęcia umuzykalniające 4 x w miesiącu

– zajęcia twórczo – kreatywne 1 x w miesiącu

– sensoplastyka 1 x w miesiącu

– dogoteriapia 1 x w miesiącu

– wizyty teatrzyku dziecięcego 1 x w miesiącu

PORY POSIŁKÓW:

8:30 – 9:00 I śniadanie

10:00 – 10:15 II śniadanie – owoc

11:00 – 11:30 Zupa

13:00 – 13:30 II danie

15:30 – 16:00 Podwieczorek