Oferta2018-08-28T12:16:01+01:00

Przedszkole „Leśne Ludki” zostało stworzone z myślą o potrzebach najmłodszych i ich rodziców. W naszej placówce wychowujemy dzieci w atmosferze życzliwości, zrozumienia i poszanowania ich godności. W zbliżonych, do domowych warunkach, pod opieką wykwalifikowanych, pełnych pasji nauczycieli dajemy dzieciom szansę rozwinąć skrzydła. Pomagamy im wszechstronnie się rozwinąć w sferze fizycznej, kulturalnej, społecznej i emocjonalnej. Wspieramy ich spontaniczną i twórczą aktywność.
Ponadto nasz program oparty na założeniach integracji wielu tradycyjnych i nowatorskich metod edukacyjnych w których kluczowym elementem jest wykorzystanie ruchu i zabawy jako podstawowej aktywności dziecka. Dzięki temu w sposób naturalny dziecko nabywa wiedzę i umiejętności. Metody te pomagają dzieciom w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i umiejętności współdziałania.

Cele te realizowane są poprzez pomoc dziecku w:

 • rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,
 • wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,
 • wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,
 • osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
 • formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
 • szacunku dla pracy innych,
 • rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy.
Nasze Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Podstawy Programu Wychowania Przedszkolnego zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji.

Nadrzędnym celem naszej pracy jest wsparcie dziecka w poznawaniu, odkrywaniu i doświadczaniu otaczającego go świata. Chcielibyśmy dać dziecku możliwość samodzielnego dojścia do wiedzy, ponieważ, jako doświadczeni, pełni pasji i zaangażowania w wykonywaną pracę pedagodzy wspomagamy Nasze przedszkolaki w myśl zasady Konfucjusza „Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. Sama jednak przekształciłabym to zdanie, a wtedy brzmiałoby „Pomóż mi to zrobić samodzielnie, a zrozumiem i nigdy nie zapomnę”, czyli tak, jak chcemy uczyć naszych wychowanków.

Dzieciaki uczą się poprzez samodzielne wykonywanie danej czynności, badanie, odkrywanie i w końcu tworzenie. Rolą nauczyciela pracującego w naszym Przedszkolu jest stworzenie optymalnych warunków do wyzwolenia naturalnej ciekawości dziecka, a następnie podążanie za nim tak, by w rezultacie osiągnąć zamierzony cel dydaktyczny. Dojście do tego celu nie byłoby jednak możliwe bez indywidualizacji pracy z dzieckiem oraz poznania jego upodobań, możliwości, zdolności i w końcu odkrycia drzemiącego w nim potencjału.

Głównym obszarem naszych planowanych i realizowanych działań dydaktycznych jest realizacja opracowanej przez MEN postawy programowej wychowania przedszkolnego. Na jej podstawie nauczyciele przygotowują miesięczny plan pracy z własną grupą.

Dodatkowo rozszerzamy treści z następujących obszarów:

 1. Gotowość do nauki czytania i pisania kształtujemy pracując Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz.
 2. Edukację matematycznąprowadzimy w oparciu o program Dziecięcej Matematyki prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej.
 3. Gimnastykę buzi i języka Pani logopeda prowadzi metodą symultaniczno-sekwencyjna prof. Jagody Cieszyńskiej
 4. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
 5. Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss.
 6. Elementy pedagogiki M. Montessorii.
 7. Pedagogika zabawy.

W naszym przedszkolu dziecko znajdzie czas na beztroską zabawę swobodną, indywidualną lub z rówieśnikami. Czekać będą na niego również spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze  oraz szalone zabawy na świeżym powietrzu. Nie zabraknie interesujących spotkań z ciekawymi ludźmi, wyjść i zajęć w Przedszkolu oraz poza jego terenem. Będzie można odliczać dni do przyjęcia urodzinowego czy Balu karnawałowego.