Organizacja

Organizacja2018-08-28T12:16:57+02:00

Przedszkole „Leśne Ludki” funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 6:30 – 17:30. W okresie wakacyjnym tj. od 1 lipca do 31 sierpnia placówka pracuje od (6:30 do 17:30). W pozostałych dniach (okołoświątecznych, w Wigilię, Sylwestra) przedszkole prowadzi dyżury zgodnie z wcześniejszymi zapisami.

W sytuacjach szczególnych, kiedy Rodzic nie jest w stanie dojechać po dziecko do godziny 17:30 , po wcześniejszym poinformowaniu dyrektora a przedszkola zapewniamy maluchowi opiekę za dodatkową opłatą (50 zł za każdą rozpoczętą godzinę). Ponadto Przedszkole oferuje opiekę w soboty. Godziny pracy ustalane są na bieżąco z dyrektorem przedszkola w przypadku zgłoszenia minimalnej ilości chętnych tj. 3 dzieci. Opłata za godzinę z wyżywieniem wynosi 15 zł/h. Przedszkole organizuje nocną opiekę w przedszkolu w piątek lub sobotę od godziny 20:00 do 8:00. Daty, w których zostaną zorganizowane nocki dostępne są w sekretariacie przedszkola. Nocka zostanie zorganizowana w przypadku zgłoszenia minimalnej ilości chętnych tj. 5 osób. Opłata za nockę wynosi 75zł.