Zajęcia pakietowe

//Zajęcia pakietowe
Zajęcia pakietowe2021-11-24T12:51:09+02:00

W ramach opłaty za czesne przedszkole oferuje:

 • Realizację Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego,
 • Zajęcia z języka angielskiego (4x w tygodniu) prowadzone przez Szkołę Językową,
 • Zajęcia rytmiczno – umuzykalniające (1x w tygodniu),
 • Gimnastykę korekcyjną (1x w tygodniu),
 • Zajęcia twórczo – kreatywne (1x w miesiącu),
 • Kodowa na dywanie – zajęcia z robotami (1x w miesiącu),
 • Robotowo – zajęcia z robotyki (1x w miesiącu),
 • Zajęcia matematyczne prowadzone przez Szkołę Matematyki (2x w miesiącu),
 • Warsztaty fakultatywne wynikające z realizacji rocznego planu przedszkola (1x w miesiącu),
 • Diagnozę logopedyczną przeprowadzaną przez przedszkolnego logopedę,
 • Terapię pedagogiczną dzieci wskazanych przez przedszkolnego logopedę,
 • Opiekę psychologa przedszkolnego, fizjoterapeuty,
 • Organizację urodzin,
 • Organizację imprez i wydarzeń okolicznościowych.